top of page

ALGEMENE INFORMATIE

 

1. Advocatenkantoor Vandenbussche & Deman is een groepering van advocaten, met als ondernemingsnummer:

      - Advocaat Wim Vandenbussche: 0858.398.629

      - Advocaat Inge Deman: 0818.316.150

      - Advocaat Jolien Ruysschaert: 0560.922.690

 

2. Alle advocaten van het kantoor zijn advocaat in België en zijn ingeschreven op het tableau van de balie West-Vlaanderen.

 

3. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II laan nr. 37, 1030 Brussel, via een gezamenlijke polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies, gekend als polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van uw raadsman verzekert verleent dekking voor de hele wereld voor 2.500.000 EUR per schadegeval, met uitzondering van eisen die tegen de verzekerde ingesteld worden in de VS of Canada of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Als advocaat ingeschreven aan de balie West-Vlaanderen zijn wij onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, alsook aan de reglementen van de West-Vlaamse balie die geraadpleegd kunnen worden op het secretariaat van de Balie te 8500 Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de dekking van deze polis.

 

4. Onze algemene voorwaarden en ereloonverklaring kunt u raadplegen op deze website.

bottom of page